Vår

Historia

I början av 2011 föddes idén att kunna leverera IT-kunskap till småföretag med samma tänk som storföretag bygger upp sin IT-infrastruktur.

Ett samarbete påbörjades med ett IT-företag i Linköping. De första avtalen tecknades med olika kunder i Linköpings regionen.

I början av 2012 fanns det tillräckligt med kunder och våran IT-infrastruktur var väl utvecklad för att kunna täcka in företag från 1-75 anställda. vdesktop Sverige AB startades.

I januari 2013 omorganiserades vdesktop Sverige AB samtidigt som vi kände att företagsnamnet var för komplicerat så namnet ändrades till IT-experten AB.

I början av 2018 ändrades namnet återigen, denna gång till IT Support i Sverige AB. Detta namn var det namn som önskades från början men nekades av Bolagsverket. Men nu gick det igenom.
Fjärrsupport